11/2/07

Els gelos de Quimet durant els primers X capítols

Els gels en el personatge de' n Quimet són un tema que té diverses cites al llarg dels primers X capítols del llibre, a més de diverses conseqüències tant per a en Quimet com per a la Colometa.
Quimet és una persona posesiva, i aixó, ho veurem desde bon començament, fent-nos així una lleugera idea del caracter d' aquest personatge, en contraposició amb Colometa, la qual, adopta un paper de dona innocent.
Quimet té exemples al llarg del llibre de home gelós amb la Colometa; ya sigui en la etapa de nuvis, o bé com marit y muller. Alguns exemples clars de la primera etapa seríen: les acusacions contra el pastisser de mirar brutament a Natàlia, o les falses acusacions que fa envers d' ella de veures en secret amb el seu primer promés, en Pere. També podém observar actes de gelsia en el moment post-matrimonial del ball contra altres homes que volen treure a ballar a la seva esposa. A més, un altre acte de gelosia és el moment en que Natàlia sagna pel nas y requireix l' ajut d' un empleat. Aquí Quimet es posa fet una fera ya que considera que no requireix l' ajut de cap home.
Per acabar també cal destacar a Quimet com una persona gelosa no només amb la seva esposa, sinó que també amb tot el que ell considera seu. (per exemple...)

2 comentaris:

J.A. Puente F. ha dit...

A la línia 17, en comptes de gelsia vull dir gelosia. Perdó.

J.A. Puente F. (más conocido como tornero+basurero, y, a veces, bombero). ha dit...

I per quan la ruta per Gràcia nano?