22/1/07

Com treballar la lectura

Segons anem avançant en la lectura a classe o personalment cadascú podrà fer comentaris sobre els diferents capítols.
Aquests comentaris es podran basar en:
1. un resum de cinc línies sobre un capítol determinat.
2. algun comentari sobre els símbols d'un capítol o d'una sèrie de capítols
3. algun fet històric que es pugui deduir
4. actitud moral d'un/s personatge/s.